วิทยากร

 อาจารย์และวิทยากร

 

 

         รับใบประกาศอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

 

วิทยากรพิเศษ ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

              ใบประเมินการสอน ศูนย์ฝึกวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

วิทยากรพิเศษ อบรม เรื่องธาตุทั้ง 5

เมืองไทย Smile Club

 

 

วิทยากรพิเศษ อบรม เรื่องธาตุทั้ง5 การแต่งหน้า เสริมโชค

บริษัท ไทยประกันชีวิต

Visitors: 55,146