รับอบรม ไพ่ยิปซี

อบรม ไพ่ยิปซี หลักสูตรเร่งรัด

ไพ่ยิปซี หลักสูตรเร่งรัด(ไพ่ 22 ใบ)  เหมาะสำหรับ  ผู้เรียน ที่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ไพ่ยิปซี  หรือ มีความรู้มาแล้วอยากเรียนรู้ความหมายไพ่เพิ่มเติม และผู้ที่อยากมีอาชีพนักพยากรณ์ หรือ อยากมีรายได้เสริมจากงานประจำ

   โดยหลักสูตรนี้ เป็นการสอนเน้นความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ  นำไปใช้ได้จริง เพราะอาจารย์ผู้สอน  สอนจากประสบการณ์ตรง  ไม่ใช่จากการท่องจำในตำรา

 

 ผู้เรียนจะได้เรียน

- ไพ่หล้ก  ความหมายไพ่หลัก 22 ใบ

-  การพูดคุยกับไพ่ เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

-  การตอบคำถาม จากไพ่ ชุด  1 ใบ  เพื่อตอบคำถามลูกค้าในทุกคำถาม

-  การตอบคำถาม จากไพุ่  ชุด 3 ใบ  เพื่อตอบคำถามลูกค้าในทุกคำถาม

-  การทำนายดวง จากไพ่ 6 ใบ บอก พื้นฐานดวง  การเงิน การงาน ความรัก สุขภาพ การเดินทาง 

-  การแนะนำในการทำนาย และช่องทางการทำอาชีพ

   เมื่อจบหลักสูตร  ผู้เรียนจะมีความเข้าใจในความหมายของไพ่ยิปซี มากยิ่งขึ้น  รวมถึง  สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหา ให้กับตัวเองและผู้อื่น  รวมถึงนำไปสร้างอาชีพได้อีก

ระยะเวลาในการอบรม

ระยะเวลาในการอบรม เป็นเวลา 2 วัน  ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น.

  - สอนรายบุคคล  ค่าใช้จ่าย 4500 บาท/คน (รวมไพ่,ถุงไพ่,ผ้าปู พร้อมประกอบอาชีพ)

  - สอนรายกลุ่ม (กลุ่มย่อย 3-5 คน) , กลุ่มเล็ก (6-10 คน)  ค่าใช้จ่าย 3500 บาท/คน (รวมไพ่,ถุงไพ่,ผ้าปู พร้อมประกอบอาชีพ)

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวม coffee break และอาหารกลางวัน

 

 

Visitors: 55,146